Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje nadesłało 2 kandydatów, spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o którym mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 24.11.2020r. zatrudniona zostanie Pani Elżbieta Dobrowolska-Miś, zam. Trzebnica.

     Kandydatka wykazała się doświadczeniem i znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy, co gwarantuje sprawną realizację zadań na powierzonym stanowisku.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. PCPR w Trzebnicy będzie czynne do godz. 13.00

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 22 grudnia 2020 roku w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

Pragniemy podkreślić, iż pełen proces obsługi naboru wniosków jest dostępny on-line, o czym PFRON informuje w komunikatach. W związku z uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW, przygotowano komplet materiałów pomocniczych:

  1. Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/;
  2. Materiały informacyjne i filmowe dostępne na platformie e-learningowej https://edukacja.pfron.org.pl/, w tym nowy kurs dedykowany Organizatorom turnusów;
  3. Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/:
  4. Wnioskodawca: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/filmy-instruktazowe/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie/index.html;

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9.00-17.00

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje że  Zarząd Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

► Więcej informacji dotyczących realizacji programu (załączniki):

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W związku z organizowanym zapytaniem ofertowym z dnia 09.12.2020r. na dostawę 4 szt. laptopów wraz  z systemem operacyjnym Windows 10 PRO PL oraz pakietem Microsoft Office 2019 Home & Business oraz 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wpłynęły dwie oferty:

1. „e-Tech”  Jacek Sójka Spółka Jawna, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

2. „Pro-line” Bartosz Bakalarczyk, ul. Daszyńskiego 38/5, 55-100 Trzebnica

W trakcie analizy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

„Pro-line” Bartosz Bakalarczyk, ul. Daszyńskiego 38/5, 55-100 Trzebnica

Wybrana firma spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Złożona oferta była najkorzystniejszą z uwagi na cenę.

LIST GRATULACYJNY

Z okazji 15-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebnicy  składamy  gratulacje i wyrazy uznania Zarządowi Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”, kierownictwu , pracownikom i uczestnikom Warsztatu.
Dzięki Państwa zaangażowaniu osoby niepełnosprawne mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w sferze zawodowej i społecznej. Działania te przyczyniają się do popularyzacji prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych oraz realizacji idei inkluzji społecznej.
Życzymy satysfakcji z osiągnięć w pacy zawodowej oraz wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Uczestnikom WTZ życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Dyrekcja i pracownicy PCPR w Trzebnicy

Podziękowanie

Szanowni Państwo

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wsparcie naszej działalności jaką był konkurs plastyczny pt. „Zostań rodziną zastępczą – podaruj miłość” i okazaną nam życzliwość. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Koordynator ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Koordynator ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o którym mowa w ogłoszeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 24.11.2020r. do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.                  Imię i nazwisko                                            Miejsce zamieszkania

1.                    Piotr Szymański                                              Wrocław

2.                    Elżbieta Dobrowolska-Miś                             Trzebnica