Wolontariat

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Zespół ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

 • organizowaniu czasu wolnego

 • wspieraniu rozwoju zainteresowań.

 • uczeniu aktywnego spędzania czasu,

 • pomocy w nauce,

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,

 • satysfakcja z pomocy innym,

 • wzrost umiejętności społecznych,

 • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Zapewniamy:

 • Szkolenie dla kandydatów
 • Ubezpieczenie OC i NNW
 • Umowę o wolontariat

Uwaga:

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami zespołu ds. pieczy zastępczej – p. Moniką Wiewiór pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 33 oraz p. Sylwią Urbańczyk pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 35 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Trzebnicy, piętro II pok. 213

APEL

APEL: ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PODARUJ MIŁOŚĆ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy prowadzi akcję promującą rodzicielstwo zastępcze. Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które pozbawione są własnego domu, dla dzieci, które potrzebują miłości i zrozumienia, aby w przyszłości wiedziały, co znaczy ciepło domowego ogniska i potrafiły stworzyć kochającą się, w pełni funkcjonalną rodzinę. Jeśli masz takie pragnienie w sobie i myślisz o stworzeniu dzieciom, pozbawionym możliwości wychowania w rodzinie biologicznej, prawdziwego domu z kochającą rodziną – Nie zwlekaj! PrzyjdźPomożemy Ci podjąć decyzję i opowiemy jak stworzyć rodzinę zastępczą! Jeśli są wśród Was, w Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tego apelu i o kontakt z nami. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w środę w godz. 7.30-16.00). W Centrum zostaną Państwu udzielone wszelkie niezbędne informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności jak można zostać rodziną zastępczą, jakie obowiązują wymagania formalne, procedury oraz jakie wsparcie jest udzielane rodzinom zastępczym.

Rodzina jest prawdziwym sanktuarium życia ( …) Miejscem, w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (…) Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju” – Jan Paweł II – Evangelium Vitae.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III Program dofinansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Powiat Trzebnicki złożył zapotrzebowanie na środki PFRON w ramach realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”

W chwili podjęcia decyzji przez PFRON, rozpoczniemy procedury dotyczące realizacji programu,o czym będziemy informowali na bieżąco na stronie PCPR

 Główne założenia programu

Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przypomina o trwającym do dnia 31 sierpnia 2020 r. naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Zainteresowane osoby odsyłamy do informacji zamieszczonych na stronie PCPR, opublikowanych dnia 28 lutego 2020 r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego, będą udzielane w miesiącu maju b.r. za pośrednictwem maila oraz telefonicznie, w godzinach od 08:00 do 11:30, wg następującego harmonogramu:
05 maj 2020r. – adw. Piotr Kuczyński, tel. 603 699 393,
mail: adwokat@kancelariakuczynski.pl
19 maj 2020r. – r.pr. Izabela Żmuda. tel. 696 063 927,
mail: dagmara.zmuda@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuję, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na realizację szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, oraz dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

W załączeniu treść informacji o wyborze: wybór oferty (do pobrania)

 

KOMUNIKAT
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY
WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGI INTERESANTÓW
DO ODWOŁANIA
Obsługa klientów będzie realizowana za pośrednictwem maila pcpr@pcpr.trzebnica.pl ,    telefonu nr 71 387 05 96, systemu Obsługi Wsparcia PFRON SOW, platformy ePUAP.
Dodatkowo w miejscu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
( ul. T.Kościuszki 10) na parterze budynku będzie postawiona skrzynka do której będzie można wrzucać dokumenty papierowe.
 

APEL

APEL: ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PODARUJ MIŁOŚĆ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy prowadzi akcję promującą rodzicielstwo zastępcze. Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które pozbawione są własnego domu, dla dzieci, które potrzebują miłości i zrozumienia, aby w przyszłości wiedziały, co znaczy ciepło domowego ogniska i potrafiły stworzyć kochającą się, w pełni funkcjonalną rodzinę. Jeśli masz takie pragnienie w sobie i myślisz o stworzeniu dzieciom, pozbawionym możliwości wychowania w rodzinie biologicznej, prawdziwego domu z kochającą rodziną – Nie zwlekaj! PrzyjdźPomożemy Ci podjąć decyzję i opowiemy jak stworzyć rodzinę zastępczą! Jeśli są wśród Was, w Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tego apelu i o kontakt z nami. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (w środę w godz. 7.30-16.00). W Centrum zostaną Państwu udzielone wszelkie niezbędne informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności jak można zostać rodziną zastępczą, jakie obowiązują wymagania formalne, procedury oraz jakie wsparcie jest udzielane rodzinom zastępczym.

Rodzina jest prawdziwym sanktuarium życia ( …) Miejscem, w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (…) Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju” – Jan Paweł II – Evangelium Vitae.

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Zespół ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

 • organizowaniu czasu wolnego

 • wspieraniu rozwoju zainteresowań.

 • uczeniu aktywnego spędzania czasu,

 • pomocy w nauce,

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,

 • satysfakcja z pomocy innym,

 • wzrost umiejętności społecznych,

 • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Zapewniamy:

 • Szkolenie dla kandydatów
 • Ubezpieczenie OC i NNW
 • Umowę o wolontariat

Uwaga:

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami zespołu ds. pieczy zastępczej – p. Moniką Wiewiór pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 33 oraz p. Sylwią Urbańczyk pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 35 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Trzebnicy, piętro II pok. 213