Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych – PFRON

Jednym z głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy jest podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz stworzenie optymalnych warunków życiowych i zawodowych poprzez zagwarantowanie i udzielanie indywidualnej pomocy w taki sposób aby umożliwić tym osobom maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej i zawodowej samodzielności i aktywności dzięki rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
Realizując cele rehabilitacji społecznej wykorzystujemy środki PFRON na:

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  • likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych,
  • finansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
  • upowszechnianie problematyki osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej odbywa się w szczególności przez:
  • współpracę z mediami,
  • współudział w organizowaniu imprez,
  • udział w spotkaniach w celu przekazywania informacji o formach pomocy osobom niepełnosprawnym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content