Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Powiat Trzebnicki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pozyskał w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023,  środki na jego realizację.

Na realizację zadania pozyskano kwotę 276 318,00 zł

Powiat zlecił organizacji pożytku publicznego realizację tego Programu w roku 2023.

Usługi asystenta osobistego mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content