Poradnictwo prawne

Doradztwo prawne prowadzone przez radcę prawnego obejmuje wyjaśnianie zagadnień prawnych oraz pomoc przy redagowaniu pozwów, wniosków, pism procesowych, odwołań, zażaleń, apelacji itp. w zakresie:

      - prawa rodzinnego i opiekuńczego

(w sprawach o alimenty/podwyższenie lub obniżenie, rozwód, separacja, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, w kwestiach władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, przemoc itp.).

      - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

(sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny itp.).

 - cywilnego, w tym spadkowego

(w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testament lub z ustawy, odpowiedzialność za długi spadkowe, testamenty, zachowki, zabezpieczenie, w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom).

Informujemy, że pomoc prawna nie obejmuje reprezentowania klienta przed sądami.

Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego w każdy wtorek w godzinach od  12:40.00 do 15:00 .

Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu trzebnickiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem  sekretariatu Centrum, tel. 71/ 387-05-96.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content