ZAPROSZENIE

         Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy serdecznie zaprasza na warsztaty psychoonkologiczne pt. „Wsparcie psychologiczne pacjentów onkologicznych i ich bliskich”, prowadzone przez Panią Małgorzatę Styburską certyfikowaną psychoterapeutkę i psycholog. Zajęcia odbędą się 28.05.2018 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Leśna 1.

Warsztaty skieowane są do osób walczących z chorobą nowotworową, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych znaczeniem wsparcia psychologicznego w chorobie onkologicznej.  W dniu spotkania możliwe są konsultacje onkologiczne.

W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 25.05.2018 r. liczby uczestników pod numerem telefonu 71/ 387-05-96, ułatwi nam to organizację spotkania.

UWAGA ZMIANA!!!

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ                      z dnia 23 marca 2018 w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej

Na podstawie art.86 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się że od dnia 1 czerwca 2018 r. wysokość kwoty, o której mowa w:

1. art. 80 ust. 1 pkt. 1 ustawy- wynosi nie mniej niż 694 zł rodzina spokrewniona

2. art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy- wynosi nie mniej niż 1052 zł rodzina zastępcza

3. art. 81 ust. 1 ustawy- wynosi nie mniej niż 211 zł dodatek do niepełnosprawności

4. art. 81 ust. 2 ustawy- wynosi nie mniej niż 211 zł dodatek do niepełnosprawności

5. art. 146 ust.2 ustawy-wynosi nie mniej niż 526 zł kontynuowanie nauki

6. art. 149 ust. 1 pkt. 1 ustawy- wynosi nie mniej niż 3470 zł usamodzielnienie spokrewnione

7. art. 149 ust.1 pkt. 2 lit. a ustawy-wynosi nie mniej niż 6939 zł usamodzielniany z rodziny zawodowej, niezawodowej przebywającej w pieczy powyżej 3 lat

8. art. 149 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy- wynosi nie mniej niż 3470 zł  usamodzielniany przebywający w rodzinie zastępczej od 2 do 3 lat

9. art. 149 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy- wynosi nie mniej niż 1735 zł usamodzielniany, który przebywa w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

10. art. 150 ust. 1 ustawy- wynosi nie mniej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3154 zł-  pomoc na zagospodarowanie  

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim rodzinom. Życzymy radości z bycia razem, wspólnych wspomnień oraz zaufania.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zofia Kaczmarek

wraz z pracownikami.

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia przetargu na: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy  informuje, iż  w związku z modyfikacją warunków organizowanego przetargu dotyczącym usług społecznych w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość” pragnie poinformować, iż ulega zmianie termin na składanie ofert.

Nowy termin wyznacza się na 27 kwiecień 2018r .do godziny 10:00

W załączeniu nowe zmienione dokumenty przetargowe.

 1. Warunki Zamówienia Na Uslugi Społeczne – zmienione
 2. Załącznik nr _1 – ZMIANA
 3. Załącznik nr_2 – ZMIANA
 4. zalacznik nr_ 3 – ZMIANA

 

Zmiana zał 1 do przetargu na: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w związku z ogłoszonym przetargiem na: Usługi  społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, informuje, iż w związku z zaistniałą oczywistą pomyłką pisarską w pkt. 5.7.1. tego załącznika, zamieszcza nową jego wersję.

Jednocześnie pragniemy poinformować ,iż nie wpływa to na bieg terminu przetargu.

Załącznik nr _1 poprawiony

Przetarg na usługi społeczne w ramach realizacji projektu „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

PCPR w Trzebnicy informuje, iż ogłasza przetarg na: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej dostępna dokumentacja przetargowa:

Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS)

 1. Załącznik nr _1
 2. Zalącznik nr_2
 3. załącznik nr 3
 4. Zalacznik_nr_4
 5. Zalacznik_nr_5
 6. Zalacznik_nr_6
 7. Zalacznik_nr_7
 8. Zalacznik_nr_8
 9. Zalacznik_nr_9
 10. Zalacznik_nr_10
 11. Zalacznik_nr_11

Projekt „Absolwent w Pracy”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Absolwent w Pracy”. Projekt przeznaczony dla osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności, które są studentami ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich lub są absolwentami (ukończenie studiów nie później niż 24 miesiące temu).

Więcej informacji na temat Projektu poniżej:

 1. Ulotka Absolwent
 2. Informator Projektu Absolwent w Pracy
 3. Projekt – Absolwent w pracy