AKTYWNY SAMORZĄD 2020 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w bieżącym roku kolejny raz przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W bieżącym roku znacząco ułatwimy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie złożenia wniosku poprzez SOW, mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in.:

- kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

- bezpłatnej infolinii - 800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00),

- pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek.

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

- dostęp do Internetu,

- konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

- Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl (Druki  wniosków – Druki Aktywny samorząd) i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

Więcej informacji na temat realizacji programu znajduje się w poniższych załącznikach:

1. Wstępna informacja o realizacji programu Aktywny samorząd w 2020

2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku.

3. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków – Aktywny samorząd 2020 r.

4. Treść programu – Aktywny samorząd 2020

5. ULOTKA INFORMACYJNA AS 2020.

6. Ulotka SOW_2020

Uwaga zmiana

    Porady prawne dla osób z terenu powiatu trzebnickiego, będących w sytuacji kryzysowej, odbędą się w dniu 03.08.2020 r. (poniedziałek) w zamian za dzień 04.08.2020 r. (wtorek) Radca prawny dostępny będzie w godzinach od 08:00 do 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nasza przyszłość” skierowanego do rodziców zastępczych oraz dzieci z pieczy zastępczej, informujemy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce „Realizowane projekty” – „Projekt „Nasza przyszłość” publikujemy informacje dotyczące planowanych form wsparcia.

Osoby uczestniczące w projekcie zachęcamy do śledzenia zamieszczanych tam informacji dotyczących realizowanych dla nich form wsparcia.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powiatu trzebnickiego do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program jest realizowany przez Powiat Trzebnicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.

Program zakłada bezpłatną pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.

Celem tego wsparcia jest wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W przypadku dużego zainteresowania programem zakłada się wdrożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM uzupełnionych przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuty/pielęgniarki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Programie! Liczba miejsc ograniczona.

Kwalifikacja do Programu na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.pcpr.trzebnica.pl (zakładka aktualności) oraz pod numerem telefonu 71 387 05 96 wew. 35.

Karta zgłoszeniowa do projektu: Karta_zgłoszenie_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020

Powiat Trzebnicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, którego celem jest integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferty należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 11-08-2020 r.) na adres e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl lub dostarczać osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, adres ul. T. Kościuszki 10, 55- 100 Trzebnica. Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać drogą elektroniczną u Pana Tomasza Cygana – t.cygan@pcpr.trzebnica.pl lub tel. 71 387-05-96. Ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy w załączeniu.

ogłoszenie na wybór partnera

Formularz ofertowy do naboru partnera-1

 


PCPR w Trzebnicy informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość” edycja 3 w załączeniu publikuje informacje z wyboru.

informacja o wyborze