Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, iż unieważnia ogłoszony w dniu 24-05-2017r. konkurs na stanowisko –  KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzień rodzicielstwa zastępczego.

Dzień 30 maja na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.   Ustanowienie tego Dnia podnosi rangę społeczną rodzicielstwa zastępczego, tworzy przyjazną i życzliwą atmosferę społeczną.

     Niech dzień ten zwróci uwagę nas wszystkich na trud i zaangażowanie rodziców zastępczych dla dobra wychowywanych dzieci i będzie wyrazem szacunku dla ich pracy. Dziękując wszystkim rodzicom zastępczym życzymy, aby uśmiech gościł na Waszych twarzach i twarzach Waszych dzieci. Aby był źródłem siły i radości każdego dnia.

Aby przybliżyć tematykę rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, na dni otwarte, które odbędą się w siedzibie centrum w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, w dniach 31maja i 1 czerwca br. 

Na zainteresowanych czekać będą specjaliści, którzy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące rodzicielstwa zastępczego zapraszamy, w godz. 800 – 1500 w siedzibie Centrum przy  ul Kościuszki 10 (piętro II, pok. nr 212).

 

Mogą państwo zgłębić wiedzę w zakresie:

  • kto może zostać rodziną zastępczą,
  • jakie są kryteria, które powinni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą,
  • jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
  • jakie są zadania rodziny zastępczej,
  • jakie wsparcie może otrzymać rodzina zastępcza,
  • jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzinie zastępczej,
  • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
  • i wszystkiego tego, co ma związek z rodzicielstwem zastępczym.

W przypadku braku możliwości dotarcia do centrum w czasie dni otwartych organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny pod numerem
71 387 05 96

 

Aktywny Samorząd Moduł I – Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR od dnia 29 maja do 30 sierpnia 2017 r.

W 2017 roku, zgodnie ze wskazaniami PFRON, w Module I preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne w zakładce Druki wniosków do pobrania, Druki Aktywny samorząd, Wniosek – Moduł I.

Szczegóły dotyczące Modułu I. ULOTKA INFORMACYJNA AS 2017

Nabór na stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza nabór na stanowisko – KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Treść ogłoszenia – do pobrania ( nabór )

PCPR w Trzebnicy realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy.

Poniżej ulotka promująca program.

 

Informacja o wyborze oferty

PCPR w Trzebnicy dokonał wyboru oferty na przeprowadzenie PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE realizowany w roku 2017.

Zadanie realizować będzie p. Małgorzata Mierzyńska oraz p. Mirosław Piegoński

Aktywny Samorząd – Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Szczegółowe procedury dotyczące realizacji programu  - Aktywny Samorząd 2017

oraz pod linkiem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

PCPR informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię informacyjną „Bezpieczny i aktywny senior” poświęconą bezpieczeństwu aktywności osób starszych.

Poniżej materiały promujące kampanię

1. Ulotka Bezpieczny_senior

2. Bezpieczny_i_Aktywny_Senior-informator (1)