PCPR w Trzebnicy z związku z realizacją projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wsparcia przez doradce zawodowego.

Najniższa cenowo oferta, spełniająca jednocześnie warunki stawiane w zapytaniu ofertowym została złożona przez:

Renatę Pyzel, ul. Dębowa 1, 55-120 Oborniki Śl.

PCPR w Trzebnicy z związku z realizacją projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi wsparcia psychologicznego przez psychologa.

Najniższa cenowo oferta, spełniająca jednocześnie warunki stawiane w zapytaniu ofertowym została złożona przez:

Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO ul. Śródmiejska 4A, 68-200 Żary. 

 

PCPR w Trzebnicy informuje. iż dnia 27-01-2020r. w godzinach od 9:00 do 10:00 nie będzie możliwości skorzystania z pomocy psychologa. Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z realizacją projektu „Nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony jest nabór kandydatów do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do rodziców zastępczych, oraz do dzieci przebywających w pieczy zastępczej z podziałem na dwie grupy uczestników. Do 15 roku życia oraz powyżej 15 roku życia.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy, II piętro pokój nr 215.

W załączeniu regulamin naboru oraz formularz rekrutacyjny. Rekrutacja trwa do końca stycznia 2020r.

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

2. Regulamin naboru

W miesiącu styczniu 2020r. nie będą udzielane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy bezpłatne porady prawne dla osób w sytuacji kryzysowej.

PCPR w Trzebnicy z związku z realizacją projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wsparcia przez doradce zawodowego.

W załączeniu treść zapytanie ofertowego

  1. Załącznik formularz ofertowy
  2. Zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy

 

PCPR w Trzebnicy z związku z realizacją projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wsparcia psychologicznego przez psychologa.

W załączeniu treść zapytanie ofertowego

  1. Zapytanie ofertowe Psycholog
  2. Załącznik do zapytania

 

Dofinansowania ze środków PFRON – możliwość składania wniosków on-line

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że od dnia 01 stycznia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/)

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

- dostęp do Internetu,

- konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

- Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Można również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/kreator/

Zapraszamy także do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00).

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl  (Druki  wniosków – Druki PFRON) i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, iż w dniu 24-12-2019 urząd czynny będzie do godziny 15:00.

Jednocześnie przypominamy, iż dnia 27-12-2019 PCPR w Trzebnicy będzie nieczynny.