Informacja o zakończeniu procedury naboru

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku ofert na w/w stanowisko

AKTYWNY SAMORZĄD – Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

 

Szczegółowe procedury dotyczące realizacji programu:

1. Wstępna informacja o realizacji programu Aktywny samorząd

2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2019.

3. ULOTKA INFORMACYJNA AS 2019

4. Moduł II – informacje

Powiat mówi – STOP PRZEMOCY

W dniu 06-03-2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy   odbyło się szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” na które zostały zaproszone rodziny zastępcze z terenu powiatu.

W dniu 05-03-2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z inicjatywy Dyrektor Pani Zofii Kaczmarek, odbyło się coroczne spotkanie z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu. Podczas spotkania omawiane są wszelkie kwestie związane z problemami pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszkań chronionych. Jest to swoistego rodzaju forum pomocy społecznej, na którym ścierają się różne poglądy, wypracowywane są wspólne stanowiska, czy inicjowane podejmowanie wspólnych działania. Spotkanie takie daje możliwość wymiany doświadczeń, prezentowania dobrych praktyk czy rozwiązywane są problemy jakie występują w trakcie codziennej współpracy.

Spotkanie jak zwykle przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze.

  

PCPR w Trzebnicy, w związku z toczącym się naborem na stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy prezentuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne.

Lista kandydatow spełniających wymagania formalne (do pobrania)

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, iż w dniu 06-03-2019 o godzinie 10 odbędzie się szkolenie pt „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” przewidziane dla rodziców zastępczych. Serdecznie zapraszamy.

Profilaktyka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowana przez PCPR w Trzebnicy podczas kursu przedmałżeńskiego odbywającego się przy Parafii św. Trójcy w Żmigrodzie

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Spełniania marzeń, zdrowia, pogody ducha. Dziękujemy że jesteście.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Zofia Kaczmarek

wraz z Pracownikami