AKTYWNY SAMORZĄD 2021 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w bieżącym roku kolejny raz przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie
z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku:

– kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

– bezpłatnej infolinii

800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00)

– pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

– Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl (Druki  wniosków – Druki Aktywny samorząd)
i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

Więcej informacji na temat realizacji programu znajduje się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Treść programu dostępna jest pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Zespół ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

 • organizowaniu czasu wolnego
 • wspieraniu rozwoju zainteresowań.
 • uczeniu aktywnego spędzania czasu,
 • pomocy w nauce,

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
 • satysfakcja z pomocy innym,
 • wzrost umiejętności społecznych,
 • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Zapewniamy:

 • Szkolenie dla kandydatów
 • Ubezpieczenie OC i NNW
 • Umowę o wolontariat

Uwaga:

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami zespołu ds. pieczy zastępczej – p. Moniką Wiewiór pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 37 oraz p. Sylwią Urbańczyk pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 37 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, piętro II pok. 210

Porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego, będą udzielane w miesiącu lutym i marcu w dniach;

16.02.2021

02.03.2021

16.03.2021

23.03.2021

w godzinach od 08.00 do 11.30:

Porady udzielane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy, II piętro, pokój 205

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W związku z rozstrzygnięciem naboru na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

informujemy, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Budnik zamieszkała w Trzebnicy, która spełniła  wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, o których mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 04.01.2021r. do następnego etapu zakwalifikowała się Pani Karolina Budnik, zam. w Trzebnicy, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.

                                                              Z-ca   Dyrektora PCPR w Trzebnicy

                                                             Robert Korytkowski

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje nadesłało 2 kandydatów, spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o którym mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 24.11.2020r. zatrudniona zostanie Pani Elżbieta Dobrowolska-Miś, zam. Trzebnica.

     Kandydatka wykazała się doświadczeniem i znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy, co gwarantuje sprawną realizację zadań na powierzonym stanowisku.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. PCPR w Trzebnicy będzie czynne do godz. 13.00

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 22 grudnia 2020 roku w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

Pragniemy podkreślić, iż pełen proces obsługi naboru wniosków jest dostępny on-line, o czym PFRON informuje w komunikatach. W związku z uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW, przygotowano komplet materiałów pomocniczych:

 1. Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/;
 2. Materiały informacyjne i filmowe dostępne na platformie e-learningowej https://edukacja.pfron.org.pl/, w tym nowy kurs dedykowany Organizatorom turnusów;
 3. Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/:
 4. Wnioskodawca: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/filmy-instruktazowe/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie/index.html;

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9.00-17.00

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje że  Zarząd Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

► Więcej informacji dotyczących realizacji programu (załączniki):