Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragnę złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania

za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej

na rzecz drugiego człowieka.

                                 Z wyrazami szacunku

                                       Dyrektor PCPR w Trzebnicy

                                                   Zofia Kaczmarek

UWAGA ZMIANY

Informujemu, że od 08.11.2018 r. do 14.12.2018 r. w PCPR w Trzebnicy odbywać się będzie remont.                     Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wynikach naboru

PCPR w Trzebnicy w związku z organizowanym konkursem na stanowisko „Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy” w załączniku zamieszcza informacje o wynikach naboru.

Informacja o wynikach naboru (do pobrania)

Zajęcia klubowe WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program ,,Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z realizacją  w/w programu, Oddział  Dolnośląski  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  uprzejmie przypomina, że nowy termin składania  wniosków WTZ  o dofinansowanie zajęć klubowych, wyznaczony jest od  dnia 01 listopada  do dnia 30 listopada 2018 roku.

Ponadto  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie  informuje, że wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON  w  ramach programu „ Zajęcia klubowe w WTZ”  w roku realizacyjnym 2019 trwającym od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, zainteresowany podmiot prowadzący  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  może złożyć  w  tut. Centrum  w terminie do dnia 15 listopada  2018 roku.

Szczegółowe  procedury dotyczące  realizacji programu dostępne są  na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że dnia 10.10.2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny
samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 ROK – MODUŁ II – Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II na semestr roku akademickiego 2018/2019. Termin zakończenia przyjmowania dokumentów upływa 10 października 2018 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl (Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd → Wniosek Student).

 

Szczegóły dotyczące zasad uzyskania dofinansowania w ramach Modułu II  [Ulotka informacyjna AS II 2018].

Realizacja projektu „Nasza przyszłość”

Miesiące lipiec i sierpień były kolejnymi miesiącami w których realizowano projekt „Nasza przyszłość”

Każda z III grup uczestników projektu (dzieci będące w pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, dzieci będące w pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia oraz rodzice zastępczy) realizowało szereg przypisanych im zajęć.

Dzieci poniżej 15 roku życia, zakończyły w lipcu zajęcia z Treningu dorosłości (3 dni zajęć) kontynuowały zajęcia z języka angielskiego oraz rozpoczęły cykl zajęć z zajęć komputerowych.  W dniach 20-21 sierpnia dzieci uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach z Surviwalu, dostosowanych do ich wieku.

Dzieci powyżej 15 roku życia (głównie osoby pełnoletnie), realizowały indywidualne kursy zawodowe.  5 osób uczestniczy w zajęciach kursu prawa jazdy.  Uczestnicy są na etapie realizowania  nauki jazdy. 1 osoba rozpoczęła i zakończyła kurs spawania metodą MAG, także jedna osoba zrealizowała kurs kosmetyki twarzy.

Uczestnicy grupy (rodzice zastępczy) w dniach 6-7-8 uczestniczyli w wyjazdowym kursie Trening kompetencji rodzicielski, który odbył się w miejscowości Lądek Zdrój.  Na wyjeździe uczestnicy odbyli 24 godziny zajęć, mieli tam oczywiście zagwarantowane wyżywienie, nocleg oraz transport.