podstawa prawna utworzenia PCPR

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pragną złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom z okazji Waszego święta.

Wszystkim dzieciom tym mniejszym i większym życzymy radosnych dni, abyście każdego dnia mogły poznawać świat, cieszyć się przyjaźnią i miłością bliskich.

Tym dzieciom, które jeszcze oczekują na swoich rodziców życzymy, aby nadszedł ten dzień, kiedy zamieszkacie w wymarzonych domach.

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW – GRUPA WSPARCIA

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy serdecznie zaprasza na cykl spotkań poświęconych realizacji programu wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, jak również tematyce związanej z funkcjonowaniem rodziny i jej członków:

Tematyka kolejnych spotkań:

1)    Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami

2)    Zachęcanie do współpracy

3)    Zamiast karania

4)    Zachęcanie do samodzielności

5)    Pochwały

6)    Uwalnianie dzieci od grania ról

Będą one miały także charakter grupy wsparcia dla rodziców, przez co będą okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, nawiązania kontaktu z innymi rodzicami zastępczymi oraz udzielania sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Osoby uczestniczące w co najmniej pięciu spotkaniach otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez PCPR w Trzebnicy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18.06.2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (na parterze). Będzie dotyczyło tematu: „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?”.

W celu zapisania się prosimy o kontakt telefoniczny (71 387 05 96 wew. 37 lub 509 499 809), bądź na adres e-mail (pcpr@pcpr.trzebnica.pl) do 15.06.2020 r.

prowadzący: psycholog Joanna Wieczerzak

Serdecznie zapraszamy!

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy

Informuje, że celem usprawnienia urzędu możliwa jest bezpośrednia obsługa klientów po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania z pracownikiem pod numerem telefonu 71 387 05 96 wew. 27 .

Zespół będzie działał według następującego harmonogramu

02.06.2020r. od godz.8.00-10.00

03.06.2020r. od godz.13.30-15.30

09.06.2020r. od godz. 10.00-12.00

10.06.2020r. od godz. 13.30-15.30

15.06.2020 od  godz. 9.00-11.00

16.06.2020 od godz. 8.00-10.00

18.06.2020 od godz. 13.00-15.00

23.06.2020 od godz. 9.00-11.00

24.06.2020 od godz. 13.30.-15.30

29.06.2020 od godz. 8.00-10.00

30.06.2020 od godz. 9.00-11.00

 

Komunikat w sprawie usprawnienia obsługi PCPR w Trzebnicy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że celem usprawnienia pracy urzędu możliwa jest bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie PCPR od 01 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 12.00,
po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania z pracownikiem sekretariatu telefonicznie pod nr telefonu
71 387 05 96.

  • Zespół ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Zespół ds. świadczeń obsługuje klientów od poniedziałku do piątku w wyżej wymienionych godzinach.
  •  Psycholog obsługuje klientów od poniedziałku do czwartku  w wyżej wymienionych godzinach.
  • Zastępca Dyrektora (interwencja kryzysowa)

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godziny 13.00 do 16.00.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników PCPR w Trzebnicy informujemy, że w  pozostałych prowadzanych przez urząd sprawach, obsługa będzie realizowana za pośrednictwem:

- adresu e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl

- telefonu: 71 387 05 96

- systemu obsługi wsparcia PFRON SOW

- platformy e – PUAP

- listownie na adres urzędu

- złożenia dokumentów  skrzynce podawczej znajdującej się w budynku, w którym siedzibę ma PCPR w Trzebnicy,

Ważniejsze numery kontaktowe PCPR w Trzebnicy:

Sekretariat 71 387 05 96
Zespół ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych 71 387 05 96, wew. 30, 32
Zespół ds. świadczeń 71 387 05 96 wew. 35
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 71 387 05 96, wew. 28, 33, 35, 37
Psycholog 71 387 05 96, wew. 37
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 71 387 05 96, wew. 27

Porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego, będą udzielane w co drugi wtorek miesiąca,

w godzinach od 08.00 do 11.30:

  • r.pr. Izabela Żmuda. tel. 696 063 927, mail: dagmara.zmuda@gmail.com

W związku z występującą pandemią koronawirusa, podczas obsługi w tutejszym Centrum stosowane są następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Klienci oraz pracownicy PCPR zobowiązani są do noszenia maseczek lub innego zasłaniania ust i nosa.

2. Stanowisko obsługi PCPR wyposażone jest w ściankę ochronną oraz będzie regularnie dezynfekowane, co spowoduje kilkuminutowe przerwy techniczne.

3. Podczas obsługi bezpośredniej wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m.

4. Zastrzegamy, że obsługiwani będą tylko klienci zdrowi, tj. bez wyraźnych symptomów chorobowych.

5. Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba.

 

Porozumienie bez przemocy cd.

     Więcej informacji dotyczących stosowania Porozumienia bez przemocy znajdziecie Państwo na poniższych grafikach oraz w filmach:

Warto pamiętać, że świat i język żyrafy ukierunkowany jest na potrzeby, natomiast poprzez świat i język szakala wyrażamy jedynie nasze oczekiwania. W praktyce prowadzi to do zupełnie odmiennych konsekwencji …

Dla przypomnienia, model komunikowania się według Porozumienia bez przemocy składa się z połączenia czterech elementów. Pierwszym z nich jest dokonanie obserwacji pod kątem samych faktów (bez oceniania tego, co widzimy):

Następnie uwagę kierujemy na uczucia, które wywołuje w nas to, co widzimy:

Trzeci krok to otwarte wyrażenie naszych potrzeb wynikających z tego, co przeżywamy: