Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo prawne

Poradnictwo psychologiczne

Proponujemy profesjonalną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta pomoc psychologiczną na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu problemów życiowych, tj. usługi poradnicze, wspierające, edukacyjne obejmujące w szczególności:  

  • pomoc ukierunkowaną na rozwiązanie konkretnego problemu;
  • pomoc w zakresie przeciwdziałania kryzysowi;
  • pomoc i wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy;
  • pomoc w zakresie relacji i integracji rodziny
  • poradnictwo w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu trzebnickiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum (psycholog) , tel. 71/ 387-05-96.

Poradnictwo socjalne

Poradnictwo socjalne jest formą pomocy  na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej. Obejmuje organizowanie pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpracę z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.

Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu trzebnickiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum (starszy pracownik socjalny), tel. 71/ 387-05-96 (wew. 28)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content