Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. O przemocy w rodzinie czy też przemocy domowej mówi się w sytuacji zamierzonego i wykorzystującego przewagę sił działania skierowanego przeciw członkowi rodziny. Działanie takie narusza prawa i dobra osobiste osoby, powodując u niej cierpienie i wyrządzając jej szkody.

Przemoc w rodzinie 

 • Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Psychiczna - naruszenie godności osobistej.
 • Seksualna - naruszenie intymności.
 • Ekonomiczna - naruszenie własności.
 • Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Małżonek lub partner stosuje przemoc m.in. kiedy:

 • popycha, uderza, szarpie, dusi
 • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
 • zastrasza, grozi,
 • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
 • wymusza kontakty seksualne
 • niszczy, rozbija przedmioty
 • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
 • domaga się posłuszeństwa, kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
 • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

Jeśli jesteś:

 • ofiarą przemocy w rodzinie
 • sprawcą przemocy w rodzinie,
 • świadkiem przemocy w rodzinie,
 • mieszkańcem Powiatu Trzebnickiego potrzebującym wsparcia

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie. Zawsze o tym pamiętaj.

 ZNAJDZIESZ U NAS

 • wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
 • porady pierwszego kontaktu
 • wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne adekwatne do potrzeb
 • pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z niej
 • ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy
 • pomoc dla sprawców przemocy poprzez wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

PAMIĘTAJ - PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content