Realizowane projekty

Powiat Trzebnicki realizował poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy projekt "Bezpieczny start" wspoółfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach realizacji projektu utworzono 3 mieszkania chronione dwa w Żmigrodzie jedno w Obornikach Śl.

Projekt został zakończony z dniem 30 listopada 2021r.

Po zakończeniu realizacji projektu jedno z utworzonych mieszkań ( w Obornikach Śl. w którym może przebywać maksymalnie 4 wychowanków pieczy zastępczej) nadal funkcjonuje. Osoby z pieczy zastępczej wymagające wsparcia w postaci umieszczenia w mieszkaniu chronionym, winny zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, w którym to uzyskają informację o zasadach i możliwościach zamieszkania w tym mieszkaniu. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content