Plan działania w/s dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim Trzebnicy należy w szczególności:

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;

• przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;

• monitorowanie działalności Urzędu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W PCPR w Trzebnicy Koordynatorem do spraw dostępności jest Pan. Dariusz Boczar

Dariusz Boczar

Dane kontaktowe:

Ul. Kościuszki 10

55-100 Trzebnica

e- mail: d.boczar@pcpr.trzebnica.pl lub  koordynator.dostepnosci@pcpr.trzebnica.pl

telefon: (71) 387-05-96 wew. 38
Dostępowo- Centrum działań dla dostępności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content