Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021

Powiat Trzebnicki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Na jego realizację pozyskano środki w wysokości 10 197,00 zł.

Opieka wytchnieniowa skierowana jest dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Celem tego wsparcia jest wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną

W ramach zaplanowanych działań dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych przewidziano 100 wsparcia (psychologicznego, rehabilitacji domowej oraz dietetyki.)

Wsparcie to udzielane jest indywidualnie w miejscu zamieszkania osób objętych działaniami programu przez specjalistów w danej dziedzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content