Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

O przemocy w rodzinie mówimy, wtedy gdy mamy do czynienia z jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniem lub zaniechaniem naruszającym prawa lub dobra osobiste osób (członek rodziny a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca) w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 • Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Psychiczna - naruszenie godności osobistej.
 • Seksualna - naruszenie intymności.
 • Ekonomiczna - naruszenie własności.
 • Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?

 • Jeśli zdarza się, że ktoś bliski działając celowo i wykorzystując swoją przewagę:
 • popycha, uderza, szarpie, dusi
 • odbiera poczucie bezpieczeństwa
 • zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
 • zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające,
 • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
 • kontroluje w pełni Twoje wydatki
 • wymusza kontakty seksualne
 • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
 • domaga się posłuszeństwa,
 • kontroluje - pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
 • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza
 • grozi, że zrobi Tobie i twoim bliskim krzywdę,
 • uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,
 • uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra

można przypuszczać, że doznajesz przemocy ze strony tej osoby.

Jeśli jesteś:

 • ofiarą przemocy w rodzinie
 • sprawcą przemocy w rodzinie,
 • świadkiem przemocy w rodzinie,
 • mieszkańcem Powiatu Trzebnickiego potrzebującym wsparcia

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. Zawsze o tym pamiętaj.

ZNAJDZIESZ U NAS

 • wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
 • porady pierwszego kontaktu
 • wsparcie psychologiczne, prawne adekwatne do potrzeb
 • pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z niej
 • ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy
 • pomoc dla sprawców przemocy poprzez wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

PAMIĘTAJ - PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content