Powiat Trzebnicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, którego celem jest integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferty należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 11-08-2020 r.) na adres e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl lub dostarczać osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, adres ul. T. Kościuszki 10, 55- 100 Trzebnica. Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać drogą elektroniczną u Pana Tomasza Cygana – t.cygan@pcpr.trzebnica.pl lub tel. 71 387-05-96. Ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy w załączeniu.

ogłoszenie na wybór partnera

Formularz ofertowy do naboru partnera-1