Tłumacz języka migowego

Projekt "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje projekt systemowy „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”

Informacje o projekcie dostępne na stronie projektu   www.pokl.trzebnica.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje projekt systemowy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”. W ciągu ostatnich 4 lat objęliśmy zindywidualizowanym wsparciem 188 osób. Działaniami aktywizującymi dotarliśmy do osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Celem projektu jest zaktywizowanie uczestników do powrotu do pracy bądź podjęcie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy. Uczestnictwo w zajęciach pomóc ma  zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, nauczyć aktywności i samodzielności. Uczestnicy projektu poprzez wzięcie udziału w grupowych warsztatach Treningu Kompetencji Społecznych, w indywidualnych spotkaniach z profesjonalnymi doradcami zawodowym oraz w licznych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań tych osób kursach i szkoleniach, zdobyły atrakcyjne umiejętności zawodowe i społeczne, która pozwoliły na przyjęcie aktywnej postawy wobec poszukiwania satysfakcjonującej ich pracy.

W ciągu 4 lat zrealizowaliśmy około 40 różnych szkoleń, warsztatów grupowych. Uczestnicy wzięli udział m.in. w kursach: kosztorysowania, kursach języków obcych, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, masażu, animatora czasu wolnego, EEG Biofeedback, mistrza fryzjerstwa, księgowości, arteterapii, języka migowego, opiekuna osoby starszej, projektowania ogrodów, pierwszej pomocy, wizażu.

W 2013 r. 10 osób niepełnosprawnych odbyło staże w wymiarze czasu od 3 do 6 miesięcy. Wypłacane stypendium stażowe wyniosło 1600 zł netto.

Bezpośrednimi rezultatami osiągniętymi przez uczestników projektu są podwyższone kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje zawodowe i społeczne. Zdobyte umiejętności
w trakcie realizacji kursów i staży przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności osoby na rynku pracy a otrzymane w trakcie realizacji narzędzia ułatwiają aktywne funkcjonowanie
w obszarze poszukiwania miejsca pracy. Wspieranie aktywności, samodzielności oraz autonomii tych osób są kluczowymi efektami uczestnictwa w projekcie.

 

Wykres 1. Liczba uczestników oraz budżet projektu na lata 2010-2013.

 wykres

GALERIA

FEWER-RP-UEEFS
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content