Tłumacz języka migowego

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w okresie od maja do grudnia 2021 r. będzie realizował Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem Programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, w tym nauczenia samokontroli osoby stosującej przemoc.

Program jest kierowany w pierwszej kolejności do osób zamieszkujących powiat trzebnicki, w dalszej województwo dolnośląskie  i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta). Informujemy, że powyższy program skierowany jest również do osób, wobec których Sąd orzekł obowiązek sądowy, o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 6b kodeksu karnego.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych w wyznaczone dni od poniedziałku do piątku na terenie powiatu trzebnickiego.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń:

- tradycyjną pocztą na adres:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Kościuszki 10

  50 - 440 Trzebnica

- w formie elektronicznej: pcpr@pcpr.trzebnica.pl

- faksem: 71 387-05-96 (wew.31)

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w powiecie trzebnickim można uzyskać w tut. Centrum – kontakt: Pan Robert Korytkowski, tel. 71/387-05-96

FEWER-RP-UEEFS
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content