Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW

DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ

ORAZ KANDYDATÓW DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

WEDŁUG PROGRAMU SZKOLENIOWEGO „RODZINA PLUS”

NA ZLECENIE PCPR W TRZEBNICY – 2020

 

 • Wykonawca: Fundacja Rodzina Plus, 30-612 Kraków, ul. Witosa 19/30

 • Miejsce szkolenia: Dom Wycieczkowy Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 55-100 Trzebnica

 • Czas szkolenia:zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 9.12. 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz z zapytaniem ofertowym.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

SESJA I

Spotkanie 1 – 28 sierpnia 2020 roku – piątek (w godz. od 15:00 do 19:00) – Szkolenie podstawowe

Osoby prowadzące: Trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus”: Danuta Wiecha, Paweł Wiecha

Godziny

Temat

15:00 – 15:30

 • Wzajemne poznanie się i poznanie oczekiwań uczestników
 • Plan szkolenia. Kilka słów o Programie Szkoleniowym „Rodzina Plus”

15:30 – 16:30

 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kto i dlaczego potrzebuje pieczy zastępczej?

16:30 – 16:45

przerwa

16:45 – 18:00

 • Elementy prawa rodzinnego

18:00 – 18:15

przerwa

18:15 – 18:45

 • Piecza zastępcza i przysposobienie

18:45 – 19:00

 • Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 1 szkolenia podstawowego

 

Spotkanie 2 29 sierpnia 2020 rokusobota (w godz. od 8:30 do 16:00) – Szkolenie podstawowe

Godziny

Temat

8:30 – 10:00

 • Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza
 • Rodzina zastępcza – co to takiego?
 • Procedura kwalifikacyjna kandydatów na rodziców/opiekunów zastępczych
 • Zasady finansowania rodzin sprawujących pieczę zastępczą
 • Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zastępczych
 • Wpływ pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
 • Znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka

10:00 – 10:15

przerwa

10:15 – 11:15

 • Analiza potencjału rodziny i jej motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
 • Film edukacyjny
 • Wiedza i umiejętności rodziców/opiekunów zastępczych
 • Współpraca osób i instytucji – uczestników procesu pieczy zastępczej
 • Zadania i kompetencje organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

11:15– 11:30

przerwa

11:30 – 13:00

 • Zagadnienia z zakresu praw dziecka – problemy dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną
 • Fazy rozwoju dziecka – rozwój oczekiwany i zaburzony
 • Podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka
 • I Pomoc Przedmedyczna
 • Filmy edukacyjne

13:00 – 14:00

przerwa obiadowa

14:00 – 15:45

 • Zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą (rodzice/opiekunowie zastępczy-dzieci

15:45 – 16:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 2 szkolenia podstawowego
Szkolenie uzupełniające dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka (w godz. 16:00 do 19:00)

16:00 – 18:45

 • Uświadomienie praw i obowiązków zawodowych rodziców/opiekunów zastępczych
 • Uświadomienie przyszłym rodzicom/opiekunom zastępczym konieczności uwzględnienia dużych zmian w ich codziennym życiu rodzinnym z chwilą podjęcia się funkcji zawodowego rodzica/opiekuna zastępczego

18:45 – 19:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 1 szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Spotkanie 3 – 30 sierpnia 2020 roku – niedziela (w godz. od 8:30 do 16:00) – Szkolenie podstawowe

 

Godziny

Temat

8:30 – 11:00

 • Efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej z uwzględnieniem rodziców biologicznych dziecka
 

11:00 – 11:15

przerwa

 

11:15 –13:00

 • Zwiększenie kompetencji wychowawczych przyszłych rodziców/opiekunów zastępczych – warsztat oparty na Szkole dla Rodziców i Wychowawców i Wychowawców
 • Filmy edukacyjne
 

13:00 – 14:00

przerwa obiadowa

 

14:00 – 15:45

 • Kształtowanie się więzi w rodzinach zastępczych/adopcyjnych
 • Filmy edukacyjne
 

15:45 – 16:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 4 szkolenia podstawowego
  Szkolenie uzupełniające dla kandydatów do sprawowania zawodowej pieczy zastępczej (w godz. 16:00 do 19:00)

16:00 – 18:45

 • Diagnoza i umiejętność rozwiązywania problemów rodziny i dziecka
 • Cykl życia rodziny. Nabycie umiejętności tworzenia genogramu rodziny
 

18:45 – 19:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 2 szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do sprawowania zawodowej pieczy zastępczej  

SESJA II

Spotkanie 4 – 4 września 2020 roku – piątek (w godz. od 15:00 do 19:00) – Szkolenie podstawowe

Osoby prowadzące: Trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus”: Danuta Wiecha, Anna Wilk

Godziny

Temat

15:00 – 16:30

 • Rodzaje i formy przemocy
 • Film edukacyjny

16:30 – 16:45

przerwa

16:45 – 18:00

 • Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę
 • film edukacyjny

18:00 – 18:15

przerwa

18:00 – 18:45

 • Zachowania i zainteresowania seksualne dzieci i młodzieży
 • Film edukacyjny

18:45 – 19:00

Podsumowanie Spotkania 4 szkolenia podstawowego

 

Spotkanie 5 5 września –sobota2020 roku (w godz. od 8:30 do 16:00) – Szkolenie podstawowe

   

Godziny

Temat

 

8:30 – 10:00

 • Sposoby wspierania dziecka w kompensowaniu opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań
   

10:00 – 10:15

przerwa

10:15 – 11:30

 • Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS – Fetal Alcohol Syndrome)
 • Film edukacyjny

11:30 – 11:45

przerwa

   

11:45 – 13:00

 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Poznanie i znaczenie historii dziecka. Budowanie poczucia własnej wartości
   

13:00 – 14:00

przerwa obiadowa

   

14:00 – 15:45

 • Rozpoznawanie i ocena sytuacji dziecka – Plan Pomocy Dziecku
   

15:45 – 16:00

 • Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 5

    Szkolenie uzupełniające dla kandydatów do sprawowania zawodowej pieczy zastępczej (w godz. 16:00 do 19:00)
   

16:00 – 18:45

 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka (warsztat dla zawodowych rodziców zastępczych oparty na Szkole dla Rodziców i Wychowawców)
   

18:45 – 19:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 3 szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do sprawowania zawodowej pieczy zastępczej

 

Spotkanie 6 (niedziela)Szkolenie podstawowe (w godz. od 8:30 do 16:00)

Godziny

Temat

8:30 – 10:00

 • Usamodzielnienie wychowanków

10:00 – 10:15

przerwa

10:15 – 11:30

 • Zachowania ryzykowne rodziców/opiekunów zastępczych

11:30– 11:45

przerwa

11:45– 13:00

 • Kształtowanie umiejętności rozstania się z dzieckiem w rodzinie zastępczej

 • Jak powiedzieć „żegnaj”

13:00– 14:00

przerwa obiadowa

14:00– 15:45

 • Doświadczenie rodziny zastępczej
 • Film edukacyjny

15:45 – 16:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 6 i całego szkolenia, ankieta ewaluacyjna, świadectwa ukończenia szkolenia
Szkolenie uzupełniające dla kandydatów do sprawowania zawodowej pieczy zastępczej(w godz. 16:00 – 19:00)

16:00– 17:45

 • Kształtowanie umiejętności rozstania się z dzieckiem w rodzinie zastępczej zawodowej

 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 

17:45– 18:30

Pretest wiadomości – test sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia z zakresu pieczy zastępczej. Omówienie wyników

 

18:45– 19:00

Dyskusja. Podsumowanie Spotkania 4 i całego szkolenia uzupełniającego, ankieta ewaluacyjna, świadectwa ukończenia szkolenia