Plan kontroli

PCPR w Trzebnicy publikuje w załączniku plan kontroli na 2020r.

PLAN KONTROLI