Wolontariat

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Zespół ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

 • organizowaniu czasu wolnego

 • wspieraniu rozwoju zainteresowań.

 • uczeniu aktywnego spędzania czasu,

 • pomocy w nauce,

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,

 • satysfakcja z pomocy innym,

 • wzrost umiejętności społecznych,

 • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Zapewniamy:

 • Szkolenie dla kandydatów
 • Ubezpieczenie OC i NNW
 • Umowę o wolontariat

Uwaga:

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami zespołu ds. pieczy zastępczej – p. Moniką Wiewiór pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 33 oraz p. Sylwią Urbańczyk pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 35 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Trzebnicy, piętro II pok. 213