Pracownicy

Imię i nazwisko;

Stanowisko/załatwia sprawę z zakresu

Pokój

Małgorzata Wojtkowiak – Jakacka Dyrektor

p.202

Robert Korytkowski p.o. Zastępcy Dyrektora – Koordynator d/s Dostępności       p.212
Anna Łączka Główna Księgowa

p.201

Ewa Kowal Starszy specjalista pracy socjalnej –  Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p. 213

Joanna Wieczerzak Psycholog       p. 211
Joanna Bukowska Koordynator – Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p.213

Elżbieta Dobrowolska -Miś Koordynator  – Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p.213

Monika Wiewiór Koordynator – Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p.210

Paulina Rudnicka Inspektor – Zespół ds. świadczeń

p.215

Tomasz Cygan Inspektor – Zespół ds. świadczeń

p.215

Sylwia Urbańczyk Koordynator – Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p. 210

Małgorzata Maciąg Inspektor – Dofinansowania ze środków  PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się

p.208

Karolina Budnik Inspektor –Doradca  ds. osób niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON

p.207

Aleksandra Janik Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 p.214

Monika Sosowska-Karczowska Sekretarz – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

p.214

Monika Marciniak Podinspektor ds. administracyjno-organizacyjno-kadrowych

p. 216