Pracownicy

Imię i nazwisko;

Stanowisko/załatwia sprawę z zakresu

Pokój

Małgorzata Wojtkowiak – Jakacka Dyrektor

p.202

Robert Korytkowski p.o. Zastępcy Dyrektora     p.212
Anna Łączka Główna Księgowa

p.201

Ewa Kowal Starszy specjalista pracy socjalnej -  Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p. 213

 Joanna Wisłocka Koordynator -  Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p. 211

Joanna Bukowska Koordynator - Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p.213

Ewa Pęczkowska Koordynator  - Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p.210

Monika Wiewiór Koordynator – Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p.213

Paulina Rudnicka Inspektor – Zespół ds. świadczeń

p.215

Tomasz Cygan Inspektor – Zespół ds. świadczeń

p.215

Sandra Świerszcz Referent

p. 215

Sylwia Urbańczyk Koordynator – Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

p. 215

Małgorzata Maciąg Inspektor – Dofinansowania ze środków  PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się

p.208

Agnieszka Szczepanek Inspektor –Doradca  ds. osób niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON

p.207

Aleksandra Janik Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 p.214

Monika Sosowska Sekretarz – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

p.214

Jagoda Gąsiorek Inspektor ds. administracyjno-księgowo-kadrowych

p. 203

Waldemar Kołosza Radca prawny

p.205

Joanna Wieczerzak Psycholog      p. 211