Informacje o projekcie

Pragniemy poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w imieniu powiatu trzebnickiego, będzie realizował projektu pt. NASZA PRZASZŁOŚĆ. Projekt ten otrzymał  dofinansowanie w odpowiedzi  na konkursu ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Oś priorytetowa, 9 włączenie społeczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz do rodziców zastępczych. Będzie on realizowany przez okres 3 lat. Projekt będzie miał za zadanie, w stosunku do dzieci w pieczy zastępczej, doprowadzenie do wzrostu umiejętności społecznych, życiowych i ich kompetencji przydatnych na rynku pracy, natomiast w stosunku do rodziców zastępczych, usprawnienie funkcji rodzicielskich i opiekuńczych. W ramach działań projektowych przewidziano realizację szeregu kursów, szkoleń, doradztwa czy prowadzenia specjalistycznego poradnictwa. W sumie przewiduje się, iż w działaniach projektowych weźmie udział 88 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 774 577,50 zł z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 95%  czyli 735 827,50 zł

W dniu 15 listopada 2017 odbyło się, w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, z udziałem dyrektor PCPR w Trzebnicy Pani Zofii Kaczmarek, symboliczne podpisanie umów na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach organizowanego konkursu, w tym projekt powiatu trzebnickiego „Nasza przyszłość”