Nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. z filią w Rościsławicach

Na terenie Powiatu Trzebnickiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej o dwóch profilach:

  • w Obornikach Śl. ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 33, przeznaczony dla osób somatycznie chorych,
  • filia w Rościsławicach ul. Polna 43, gmina Oborniki Śl. przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

Osoby zainteresowane do zamieszkania w domu pomocy winny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania. Ośrodek ten przeprowadza wówczas postępowanie mające na celu stwierdzenie podstaw do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami od 1 stycznia 2004, dotyczącymi ponoszenia odpłatności za pobyt w tego typu placówce, to w pierwszej kolejności osoba zainteresowana oraz jej wstępni oraz zstępni pokrywają koszty pobytu tej osoby. W sytuacji gdy dochód osoby zainteresowanej oraz kwota zobowiązań alimentacyjnych wstępnych oraz zstępnych nie wystarcza na pokrycie w pełni kosztów pobytu, to gmina z której dana osoba pochodzi pokrywa pozostałą kwotę. Na 2015 rok koszt utrzymania jednej osoby w DPS w Obornikach Śl. wraz z filią w Rościsławicach wynosi 3036,31 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. położony jest w pobliżu centrum miasta, otoczony jest zespołem parkowym. Dysponuje w chwili obecnej 85 miejscami, pokoje 1, 2 i 3 osobowe z osobnymi łazienkami po kapitalny remoncie, sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych, pokoje do rożnego rodzaju zajęć, zagospodarowane otoczenie. Bardzo specyficzny, przyjazny zdrowiu mikroklimat.

Filia w Rościsławicach, posiada 172 miejsca w pokojach jedno, dwu i wielo osobowych, 5 kilometrów od Obornik Śl., w nowo wybudowanym budynku, na uboczu, z dobrze rozwiniętą baza do zajęć dodatkowych, dobre połączenie komunikacyjne.