AKTYWNY SAMORZĄD 2021 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w bieżącym roku kolejny raz przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie
z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku:

– kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

– bezpłatnej infolinii

800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00)

– pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

– Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl (Druki  wniosków – Druki Aktywny samorząd)
i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

Więcej informacji na temat realizacji programu znajduje się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Treść programu dostępna jest pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/