Porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego, będą udzielane w miesiącu lutym i marcu w dniach;

16.02.2021

02.03.2021

16.03.2021

23.03.2021

w godzinach od 08.00 do 11.30:

Porady udzielane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy, II piętro, pokój 205