INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W związku z rozstrzygnięciem naboru na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

informujemy, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Budnik zamieszkała w Trzebnicy, która spełniła  wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.