LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, o których mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 04.01.2021r. do następnego etapu zakwalifikowała się Pani Karolina Budnik, zam. w Trzebnicy, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.

                                                              Z-ca   Dyrektora PCPR w Trzebnicy

                                                             Robert Korytkowski