Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje nadesłało 2 kandydatów, spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o którym mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 24.11.2020r. zatrudniona zostanie Pani Elżbieta Dobrowolska-Miś, zam. Trzebnica.

     Kandydatka wykazała się doświadczeniem i znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy, co gwarantuje sprawną realizację zadań na powierzonym stanowisku.