Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej polegającej na możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki zwanej dalej „usługą”, realizowanym w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i Powiatu Trzebnickiego