W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nasza przyszłość” skierowanego do rodziców zastępczych oraz dzieci z pieczy zastępczej, informujemy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce „Realizowane projekty” – „Projekt „Nasza przyszłość” publikujemy informacje dotyczące planowanych form wsparcia.

Osoby uczestniczące w projekcie zachęcamy do śledzenia zamieszczanych tam informacji dotyczących realizowanych dla nich form wsparcia.