Program „Opieka wytchnieniowa”

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powiatu trzebnickiego do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program jest realizowany przez Powiat Trzebnicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.

Program zakłada bezpłatną pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.

Celem tego wsparcia jest wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W przypadku dużego zainteresowania programem zakłada się wdrożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM uzupełnionych przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuty/pielęgniarki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Programie! Liczba miejsc ograniczona.

Kwalifikacja do Programu na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.pcpr.trzebnica.pl (zakładka aktualności) oraz pod numerem telefonu 71 387 05 96 wew. 35.

Karta zgłoszeniowa do projektu: Karta_zgłoszenie_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020