PCPR w Trzebnicy informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza przyszłość” edycja 3 w załączeniu publikuje informacje z wyboru.

informacja o wyborze