Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza przetarg zgodnie z art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą „Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza Przyszłość” – edycja 3″

W załączniku treść SWIZ oraz formularz oferty z załącznikami

SIWZ – Nasza przyszłość

Formularz ofertowy z załącznikami