PCPR w Trzebnicy, z przyczyn formalnych unieważnia prowadzone zapytanie ofertowe na „Opiekuna grupy” w ramach realizacji projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Jednocześnie PCPR w Trzebnicy ponawia zapytanie ofertowe na „Opiekuna grupy”

W załączniku treść zapytania oraz formularz ofertowy.

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2019
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy