Dzień Pracownika Socjalnego

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego jest szczególną okazją, aby bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym, wolontariuszom oraz wielu ludziom dobrej woli, którzy w swojej codziennej pracy kierują się przede wszystkim troską o los drugiego człowieka, o los Bliźniego. W tym ważnym dla Państwa dniu życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszej satysfakcji z pracy, owocnej realizacji wszelkich zamierzeń, a także wielu sił       w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących. Niech dalej towarzyszy Wam zrozumienie dla ludzkiej słabości oraz głębokie przekonanie, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostaćsam, a Wasza codzienna postawa niech będzie wzorem do naśladowania dla innych.

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                 Dyrektor PCPR w Trzebnicy

                                                                                             Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

                                                                                                          wraz z pracownikami.