Spotkanie organizacyjne w PCPR

W dniu 18 listopada 2019r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie dotyczące procedury zabezpieczenia i umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej, którego inicjatorem była Dyrektor PCPR Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka.      W spotkaniu udział wzięli Sędziowie Sądu Rejonowego w Trzebnicy, III Wydział Rodzinny  i Nieletnich, przedstawiciele Służby Kuratorskiej, kierownicy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Omówione zostały zasady współpracy instytucji działających w sprawach zabezpieczenia dzieci, przepisy prawa oraz wątpliwe kwestie. Temat budzi wiele emocji z uwagi na jego specyfikę, gdyż dotyczy bardzo delikatnej sfery. Na spotkaniu potwierdzono, że najlepszym sposobem zabezpieczenia dzieci jest rodzinna piecza zastępcza.