„Grudzień na rzecz niepełnosprawności”

            Z a p r o s z e n i e

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy mają zaszczyt zaprosić do udziału w wydarzeniu pod hasłem:

Grudzień na rzecz niepełnosprawności

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Myślą przewodnią spotkania jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych i podkreślenie konieczności działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

To ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich osób potrzebujących, dlatego też warto tego dnia być razem.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl., przy ul. Kard. Wyszyńskiego 33.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Prosimy o wysyłanie potwierdzeń udziału na adres: pcpr@pcpr.trzebnica.pl  w terminie do dnia: 29 listopada 2019 r.

 

Program wydarzenia grudzień na rzecz niepełnosprawności_04.12.2019 r_20.11-4 ( do pobrania)