PCPR w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na realizacje kursu prawa jazdy kat B dla 19 uczestników projektu „Nasza przyszłość” W załączeniu treść zapytania oraz załączniki

1. zapytanie ofertowe- kurs prawa jazdy kat. B

2. Zał 1

3. Zał 2

 

            Powiat Trzebnicki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje projekt  „Bezpieczny start”, który otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  9 – Włączenie Społeczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach jego realizacji utworzono 2 mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej oraz dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania te zlokalizowane są w Żmigrodzie. Jedno z nich zostało utworzone przy ścisłej współpracy z Gminą Żmigród. W celu jego realizacji zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Gminą Żmigród na wspólne prowadzenie mieszkania chronionego. Gmina Żmigród przekazała nieodpłatnie na czas realizacji Projektu do użytkowania lokal mieszkalny, natomiast jego bieżące utrzymanie oraz realizacja wsparcia dla uczestników jest realizowane przez PCPR w Trzebnicy. W ramach Projektu „Bezpieczny start” uczestnicy mieszkania chronionego są objęci szerokim wsparciem specjalistycznym w postaci: opiekuna mieszkania, doradcy zawodowego, psychologa, radcy prawnego czy pracownika socjalnego.  Projekt jest realizowany do 30 listopada 2021r.

UWAGA ZMIANA

Od poniedziałku (6 lipca 2020) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje do końca sierpnia w godzinach od 7:00 do 15:00

W dniu 18.06.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Poświęcone było tematowi Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”.

Spotkania te mają również charakter grupy wsparcia dla rodziców, przez co są okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, nawiązania kontaktu z innymi rodzicami zastępczymi oraz udzielania sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Następne spotkanie odbędzie się 20.07.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (na parterze). Poza kontynuacją tematu z poprzedniego spotkania „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”, będzie dotyczyło tematu: „Zachęcanie do współpracy”.

W celu zapisania się prosimy o kontakt telefoniczny (nr 71 387 05 96 wew. 37) bądź e-mail (pcpr@pcpr.trzebnica.pl) do 16.07.2020 r.

prowadzący: psycholog Joanna Wieczerzak

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

W dniu 18.06.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Poświęcone było tematowi Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”.

Spotkania te mają również charakter grupy wsparcia dla rodziców, przez co są okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, nawiązania kontaktu z innymi rodzicami zastępczymi oraz udzielania sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Następne spotkanie odbędzie się 20.07.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (na parterze). Poza kontynuacją tematu z poprzedniego spotkania „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”, będzie dotyczyło tematu: „Zachęcanie do współpracy”.

W celu zapisania się prosimy o kontakt telefoniczny (nr 71 387 05 96 wew. 37) bądź e-mail (pcpr@pcpr.trzebnica.pl) do 16.07.2020 r.

prowadzący: psycholog Joanna Wieczerzak

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

30 maja jest ustawowo ustalonym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz propagowanie działań na rzecz rozwoju opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest dniem szczególnym, to hołd dla wszystkich tych, którzy podjęli się opieki zastępczej. To święto miłości, która jest przekazywana najbardziej potrzebującym – dzieciom pozbawionym naturalnej opieki rodziców. To uśmiechy na małych twarzach i wielkie osiągnięcia małych rączek. To ciężka praca wielu ludzi, którzy starają się, aby piecza zastępcza rozwijała się dla dobra wszystkich podopiecznych.

W celu stworzenia warunków najbardziej zbliżonych do rodzinnych tworzy się rodzinną pieczę zastępczą, której zadaniem jest przede wszystkim dawanie miłości i tworzenie domów dla tych, którzy tego potrzebują.

Dziękujemy rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym niezawodowym
i spokrewnionym za Waszą ciężką i wspaniałą pracę. Dzięki Wam wiele dzieci dziś jest
w domach pełnych miłości, zrozumienia i akceptacji.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego PCPR w Trzebnicy przygotowało kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu trzebnickiego pod hasłem „Zostań rodziną zastępczą – Podaruj miłość”. Zachęcamy do obejrzenia materiałów i do udziału w konkursach promujących rodzicielstwo zastępcze na terenie naszego powiatu.

W szczególności zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i współpracy z nami wszystkie osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą. W Centrum zostaną Państwu udzielone wszelkie niezbędne informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności jak można zostać rodziną zastępczą, jakie obowiązują wymagania formalne, procedury oraz jakie wsparcie jest udzielane rodzinom zastępczym.

Linki do wywiadów i spotu reklamowego

1. https://www.youtube.com/watch?v=TdLITwjh7LY

2. https://www.youtube.com/watch?v=2uyhR_xY6a8&t=1s

3. https://www.youtube.com/watch?v=gIDajeCCfjM

4. https://www.youtube.com/watch?v=PqraYMN7SJw

 

Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przypomina o trwającym do dnia 31 sierpnia 2020 r. naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Zainteresowane osoby odsyłamy do informacji zamieszczonych na stronie PCPR, opublikowanych dnia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza przetarg zgodnie z art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą „Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza Przyszłość” – edycja 3″

W załączniku treść SWIZ oraz formularz oferty z załącznikami

SIWZ – Nasza przyszłość

Formularz ofertowy z załącznikami