PCPR w Trzebnicy informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Opiekuna grupy”  w związku z realizacją projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano osobę realizującą to zadanie. Zadanie to będzie realizowane przez Panią Halinę Rudnicką-Gigoń

Grupa wsparcia

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy serdecznie zaprasza na spotkanie inauguracyjne w ramach Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wykład  „Czy niepełnosprawność jest chorobą?”.

Odbędzie się ono 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy (parter), ul. Kościuszki 10.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału: telefonicznie (71 387 05 96) lub na adres e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl, w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

UWAGA ZMIANA CZASU PRACY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie poinformować, iż dzień 27-12-2019r. (piątek) jest dla pracowników PCPR dniem wolnym od pracy. Jednocześnie informujemy, iż 14-12-2019r(sobota), jest dniem pracującym.

PCPR w Trzebnicy, w związku z realizacją projektu „Bezpieczny start”, zaprasza osoby chętne do skorzystania z oferowanej formy pomocy, jaką jest zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

Projekt skierowany jest do osób opuszczających piecze zastępcza lub dla osób niepełnosprawnych.

W zakładce „Realizowane projekty” dostępny jest „Regulamin naboru i uczestnictwa”.

PCPR w Trzebnicy, z przyczyn formalnych unieważnia prowadzone zapytanie ofertowe na „Opiekuna grupy” w ramach realizacji projektu „Bezpieczny start” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Jednocześnie PCPR w Trzebnicy ponawia zapytanie ofertowe na „Opiekuna grupy”

W załączniku treść zapytania oraz formularz ofertowy.

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2019
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Informacja

Informujemy, że w poniedziałek 02.12.2019 r. w godz. 9.00-11.30 nie będzie możliwości skorzystania z pomocy psychologa w PCPR. Zamiast tego zapraszamy w piątek 6.12.2019 r. w godz. 9.00-11.30.

Dzień Pracownika Socjalnego

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego jest szczególną okazją, aby bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym, wolontariuszom oraz wielu ludziom dobrej woli, którzy w swojej codziennej pracy kierują się przede wszystkim troską o los drugiego człowieka, o los Bliźniego. W tym ważnym dla Państwa dniu życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszej satysfakcji z pracy, owocnej realizacji wszelkich zamierzeń, a także wielu sił       w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących. Niech dalej towarzyszy Wam zrozumienie dla ludzkiej słabości oraz głębokie przekonanie, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostaćsam, a Wasza codzienna postawa niech będzie wzorem do naśladowania dla innych.

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                 Dyrektor PCPR w Trzebnicy

                                                                                             Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

                                                                                                          wraz z pracownikami.

Spotkanie organizacyjne w PCPR

W dniu 18 listopada 2019r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie dotyczące procedury zabezpieczenia i umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej, którego inicjatorem była Dyrektor PCPR Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka.      W spotkaniu udział wzięli Sędziowie Sądu Rejonowego w Trzebnicy, III Wydział Rodzinny  i Nieletnich, przedstawiciele Służby Kuratorskiej, kierownicy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Omówione zostały zasady współpracy instytucji działających w sprawach zabezpieczenia dzieci, przepisy prawa oraz wątpliwe kwestie. Temat budzi wiele emocji z uwagi na jego specyfikę, gdyż dotyczy bardzo delikatnej sfery. Na spotkaniu potwierdzono, że najlepszym sposobem zabezpieczenia dzieci jest rodzinna piecza zastępcza.

„Grudzień na rzecz niepełnosprawności”

            Z a p r o s z e n i e

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy mają zaszczyt zaprosić do udziału w wydarzeniu pod hasłem:

Grudzień na rzecz niepełnosprawności

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Myślą przewodnią spotkania jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych i podkreślenie konieczności działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

To ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich osób potrzebujących, dlatego też warto tego dnia być razem.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl., przy ul. Kard. Wyszyńskiego 33.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Prosimy o wysyłanie potwierdzeń udziału na adres: pcpr@pcpr.trzebnica.pl  w terminie do dnia: 29 listopada 2019 r.

 

Program wydarzenia grudzień na rzecz niepełnosprawności_04.12.2019 r_20.11-4 ( do pobrania)