Nadzór nad Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Obornikach Śl.

Na terenie Powiatu Trzebnickiego działa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego pod nazwą Dom Dziecka „Dom nad Stawem” w Obornikach Śląskich. Zadaniem placówki jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków. Placówka ta współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia.

Do Placówki podopiecznych kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy na podstawie postanowienia Sądu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.